Vattenskoter – leksak eller praktisk farkost?

Vattenskotern är en farkost som många älskar men som många inte gillar av flera olika anledningar De äldre vattenskotrarna var högljudda, släppte ut en hel del avgaser och drog ganska mycket bensin. I dag är de moderna vattenskotrarna relativt tysta trots sina effektiva fyrtaktsmotorer, drar väldigt lite bensin samt uppfyller miljökraven.

Den kanske vanligaste anledningen till att folk inte gillar vattenskotrar är att de anses vara en leksak och inte har något praktiskt syfte. Men en vattenskoter är ett bra alternativ för många att till exempel upptäcka skärgården och är som att köra en liten motorcykel på vatten. Skotern är lätt att manövrera, är inte djupgående, orsakar inte några stora vågor och är enkel att lägga till vid någon strand. Ett mycket viktigt användningsområde för vattenskotrar är livräddning och Sjöräddningssällskapet använder ofta vattenskotrar. Även Kustbevakningen använder sig av vattenskotrar för att snabbt kunna vara på plats samt för att kunna ta sig in i svårtillgängliga områden med grunt vatten.

Vattenskotern är en båt, i alla fall sjötrafikrättsligt, och är jämställd med andra fritidsbåtar. Den som kör en vattenskoter har med andra ord precis samma ansvar att följa sjövägsregler samt att ha kännedom om gällande lagar. Förare av vattenskotrar måste följa bestämmelserna gällande fartgränser, nykterhet, väjningsregler och uppträdande till sjöss. När det gäller vinterförvaring av vattenskotrar kan ägare, till skillnad från motorbåtsägare, gärna förvara skotern i sitt garage. Skötseln av en skoter är viktig för dess livslängd, vilket även gäller taket på en villa. Takets skick spelar stor roll för fastighetens värde eftersom taket skyddar huset från (synliga och osynliga) skador. Villatakspecialisten i Stockholm utför takarbeten fackmannamässigt och professionellt med god erfarenhet inom plåtslageri, takläggning samt takmålning. Hos villatakspecialisten.se/ kommer du att få lång garanti på deras takarbeten som är av högsta kvalitet. Genom gratis översyn av ditt hustak kan du få professionell rådgivning om taket behöver renoveras eller läggas om.

Enligt vattenskoterförordningen får du bland annat köra i allmänna farleder. Samma regler och lagar gäller som sagt för vattenskotrar som för alla andra fritidsbåtar och den som kör en vattenskoter måste ha fyllt 15 år.

Problem med säkerheten till sjöss handlar för det mesta om förare som saknar den sjövana som ägare till fritidsbåtar vanligtvis har. Det är alltså inte vattenskotrarna i sig som utgör problemet utan det sätt som de framförs på. Unga förare lockas ofta till mer lekbetonat körande av skotrar eller rent busåkande. Många väljer att köra vattenskotrar i grupp, vilket andra som vistas i kustområden eller på sjön upplever negativt.

En stor anledning till att vattenskotern blivit så populär är att den är lätt att förvara, transportera och sjösätta. För många utgör vattenskotern ett bra och billigare alternativ att komma ut på sjön istället för att äga en båt. Det går också att hyra en vattenskoter för prova på hur det känns innan du bestämmer dig för att köpa en egen.

Related Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

ezy