OOCL Hong Kong

Världens största containerfartyg heter OOCL Hong Kong och sjösattes 2017. Fartyget byggdes vid Samsung Heavy Industries skeppsvarv på ön Geoje i Sydkorea. Fartyget kan frakta 21 413 containrar och ägs av Orient Overseas Container Line.

Unik containerflotta

I sin flotta har företaget, förutom Hong Kong, fem andra fartyg med denna unika fraktkapacitet att bära över 20 000 containrar. Systerfartygen heter Scandinavia, Germany, United Kingdom, Japan och Indonesia. Tillsammans trafikerar de rutten från Östasien till Nordeuropa. Förutom att kunna frakta enorma laster har dessa fartyg även gemensamt att vara alldeles för stora för att kunna lägga till i de flesta normala hamnar. Fartygen har krävt en hel del tekniska utmaningar när det gäller både byggnation och konstruktion. Prislappen för vart och ett har varit enorm. OOCL Hong Kong kostade totalt 950 miljoner dollar från ritning till sjösättning. Fartyget är drygt 400 meter långt och 59 meter brett med ett djup på cirka 32,5 meter.

Madrid Maersk

Containerfartyget Madrid Maersk som ägs av danska Maersk Line var störst innan OOCL Hong Kong lämnade skeppsvarvet och är även det ett imponerande fartyg med en enorm lastkapacitet. Företaget undviker gärna att spekulera kring eller bekräfta exakt hur mycket fartyget kan bära, men enligt trovärdiga uppgifter ska Madrid Maersk kunna bära omkring 20 568 containrar av 20-fotsstorlek. En 20-fotscontainer är cirka 6 x 2,5 meter stor.

Robotstyrning

Med tanke på att dessa jättelika containerfartyg är för stora för att lägga till vid hamnarna har den tekniska utvecklingen alltmer kommit att förlita sig på robotar. I skrivande stund hanterar olika containerterminaler världen över miljontals containrar av varierande storlek i hamnarna utan mänsklig hantering. Hanteringen i hamnen är nämligen robotiserad och de jättelika kranarna på kajerna är uteslutande kamerautrustade. Inne på land sitter själva kranföraren och koordinerar fartygstömningen i ett kontrollrum.

Via robotstyrning placerar kajkranen containrarna på trolleys. Containrarna färdas sedan på inlagda magnetspår via trolleyn fram till en containerstapel som den specifika terminalens datasystem kontrollerar. Kranen som tar emot containern är algoritmstyrd och letar upp en optimal placering beroende på var och när containern ska hämtas upp av lastbil för vidare frakt. När den rätta lastbilen kommer scannas dess nummerplåt och datasystemet talar om för kranen vilken container som ska lyftas över till lastbilen.

Yara Birkeland

Containerindustrin har med andra ord blivit alltmer automatiserad, men detta är bara första steget i den robotiserade hanteringen. Nästa steg är att se till att dessa jättelika containerfartyg kan segla helt på egen hand utan mänsklig inblandning. Fartygstillverkaren Rolls Royce har beslutat sig för att se till så att fartygsjättarna inte längre behöver några mänskliga kaptener. Inte heller maskinister eller matroser ska finnas i framtidens fraktfartyg som ska vara helt och hållet obemannade. Framtiden får utvisa om det kommer att handla om fjärrstyrning från land eller om det kommer att röra sig om helt autonoma och självstyrande containerfartyg. Fartyget Yara Birkeland är färdigt för leverans 2020 med teknik att övergå till fjärrstyrd verksamhet via landbaserat styrcenter.

Related Posts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

ezy